Zorné pole

Označuje časť priestoru, ktorú možno vidieť jedným okom pozerajúcim sa vpred bez pohnutia oka a hlavy. Štandardné zorné pole predstavuje schopnosť vnímať predmety v širke asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne na periférii oboch očí.