Z
Žmurkací reflex
Naše oči sú krehké a nenahraditeľné malé orgány a treba ich náležite chrániť. Základnú ochranu nám poskytujú očné viečka a žmurkací reflex, ktorý zabezpečí, že sa naše viečka zavrú vždy, keď spozorujeme nejakú hrozbu. Človek žmurkne v priemere každé 3 sekundy. Žmurkanie pomáha vlhčiť oko a zároveň slzami vyplavuje baktérie a rôzne nečistoty. Ak zabúdame žmurkať (napr. pri práci s počítačom), hrozí vysúšanie očí, ktoré sprevádza pálivý pocit, ktorý sa často zamieňa s potrebou nosiť okuliare. V takom prípade zvykneme očiam pomôcť "umelými slzami", t.j. kvapkami, ktoré nahradia chýbajúce slzy.

Zrenička
Zrenička je časť oka, ktorou prechádza svetlo - tá malá čierna dierka uprostred dúhovky. Ľudské zreničky majú okrúhly tvar. Neplatí to však u  všetkých živočíchoch obdarených zrakom (gekony alebo kozy by vedeli rozprávať). Zreničky fungujú ako clona, ktorá sa zväčšuje alebo zmenšuje podľa svetelných pomienok. Keď je svetla málo, zrenička sa rozšíri. Keď je ho naopak veľa, zrenička sa zúži, aby vpustila do oka len minimálne množstvo svetla. Asi 20% populácie má rozdielnu veľkosť zreničiek.

Zorné pole
Označuje časť priestoru, ktorú možno vidieť jedným okom pozerajúcim sa vpred bez pohnutia oka a hlavy. Štandardné zorné pole predstavuje schopnosť vnímať predmety v širke asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne na periférii oboch očí.