Snellenov test (optotyp)

Snellenov test je pomôcka na zisťovanie ostrosti zraku, ktorú vyvinul v roku 1862 holandský oftalmológ Herman Snellen. To je tá tabuľa s písmenkami, pri ktorej vám zakrývajú jedno alebo druhé oko a nútia vás čítať písmená a čísla. Ak dokážete prečítať posledný riadok každým okom samostatne, okuliare pravdepodobne nepotrebujete.