Refrakcia

Z fyzikálneho hľadiska je refrakcia lom akéhokoľvek vlnenia. V našom prípade ide o svetelné vlnenie pri prechode medzi dvoma médiami. V optickom svete tak hovoríme o procese určenia refrakčnej poruchy.