Prizma

Pomenovanie pre optický hranol, v ktorom sa láme svetlo. Rovnako sa volá aj kolonka v recepte z vyšetrenia zraku, presnejšie ide o "prizmatickú korekciu", t.j. korekciu okohybných odchýliek. Prizmaticky doladená okuliarová korekcia predstavuje skutočne vysoký štandard a dokáže pomôcť napríklad aj pri poruchách binokulárneho videnia.