P
Prizma
Pomenovanie pre optický hranol, v ktorom sa láme svetlo. Rovnako sa volá aj kolonka v recepte z vyšetrenia zraku, presnejšie ide o "prizmatickú korekciu", t.j. korekciu okohybných odchýliek. Prizmaticky doladená okuliarová korekcia predstavuje skutočne vysoký štandard a dokáže pomôcť napríklad aj pri poruchách binokulárneho videnia.

Polykarbonát
Priesvitný plast s výnimočnou odolnosťou proti nárazu. Niektoré šošovky, ktoré osádzame do rámov, sú vyrobené z tohto materiálu.

Polarizačné sklá/šošovky
Okuliarové šošovky, ktoré zabraňujú oslneniu a uľahšia vám napríklad letné šoférovanie. Ako to funguje? Svetlo, ktoré dopadá na šošovku, sa skladá z "dobrého" vertikálneho svetla, ktoré nám umožňuje rozlišovať farby a kontrasty, a zo "zlého" svetla, ktoré sa pohybuje horizontálne k oku a zabraňuje mu v jasnom videní. Pri polarizačných šošovkách je horizontálne svetlo polarizované odrazom/lomom, pričom nastáva usmernenie svetelných kmitov do jednej roviny.

Planky
Nie, nemyslíme cvičenie na posilnenie brucha. Ide o šošovky bez dioptrií. Slovenčina nám dožičila pomôcku - môžeme o nich povedať, že sú plané.