Oculus Dexter/Oculus Sinister

Reprezentujú ich skratky OD a OS. Ide o vaše pravé a ľavé oko v latinskom jazyku. V tejto forme ich môžete nájsť na recepte alebo v lekárskej správe.