Myopia (krátkozrakosť)

Pokiaľ ste krátkozrakí, máte problém videť do diaľky, resp. zaostriť na predmety vzdialené niekoľko metrov. Sedíte v kine v zadnom rade a obraz je rozmazaný - to bude pravdepodobne krátkozrakosť. Nebojte sa, je to celkom bežné.