M
Monokel
Nie, nie je to výdelok úderu do oblasti oka. V našom prípade sa jedná o sklenenú šošovku na jedno oko, používanú v 19. storočí miesto okuliarov. Nositelia monoklu boli vtedy na svoju optickú pomôcku patrične hrdí a nosili ju väčšinou pripevnenú zlatou retiazkou vo vrecku svojho saka či vesty.

Myopia (krátkozrakosť)
Pokiaľ ste krátkozrakí, máte problém videť do diaľky, resp. zaostriť na predmety vzdialené niekoľko metrov. Sedíte v kine v zadnom rade a obraz je rozmazaný - to bude pravdepodobne krátkozrakosť. Nebojte sa, je to celkom bežné.

Multifokálne šošovky (progresívne šošovky)

Špeciálne šošovky na mieru, ktoré ponúkajú hneď niekoľko korekcií zraku naraz (akoby viac dioptrií v jednom). Jedny okuliare s multifokálnymi šošovkami obsiahnu celé vaše pole videnia bez toho, aby ste museli striedať viacero okuliarov. V dolnej časti šošovky sa nachádza korekcia na blízko, vo vrchnej na diaľku, v strede na strednú vzdialenosť (napr. počítač). Medzi jednotlivými korekciami je plynulý prechod.