Hypermetropia (ďalekozrakosť)

Pokiaľ ste ďalekozrakí, máte problém rozoznať predmety vo vašom okolí, no pohľad do diaľky vám nerobí problém (áno, presne opačne, ako by naznačovalo pomenovanie tejto poruchy zraku). Ďalekozraký = ďalekovidiaci, teda vidí dobre do diaľky a zle do blízka.