H
Hypermetropia (ďalekozrakosť)
Pokiaľ ste ďalekozrakí, máte problém rozoznať predmety vo vašom okolí, no pohľad do diaľky vám nerobí problém (áno, presne opačne, ako by naznačovalo pomenovanie tejto poruchy zraku). Ďalekozraký = ďalekovidiaci, teda vidí dobre do diaľky a zle do blízka.

Hydrofóbne sklá
Hydrofóbny = ten, čo neznáša vodu ani paru. Je to povrchová úprava, ktorá zabraňuje zahmlievaniu a roseniu skiel.