Farbosleposť

Osoby postihnuté farbosleposťou vnímajú farby inak ako väčšina ľudí. Jedná sa o pomerne častú poruchu s rôznymi stupňami závažnosti. Mnohí ľudia s veľmi ľahkou formou farbosleposti o nej ani nemusia vedieť. Zvyčajne sa jedná o geneticky podmienený stav, teda farboslepými sa už rodíme. Dedičná farbosleposť sa prenáša chromozómom X, čiže postihuje viac mužov ako ženy. Odhady hovoria, že približne 0,5% žien a až 8% mužov celej populácie trpí nejakou formou farbosleposti.