Dúhovka (iris)

To, akej farby má človek oči podmieňuje dúhovka. Ide o pigmentovú platničku, v strede ktorej sa nachádza zrenička. Farba dúhovky závisí od množstva a hĺbky uloženia pigmentu. Ak pigment chýba (napr. pri albinizme), farba sa nám javí ako ružová, pretože cez dúhovku presvitá červená farba cievovky. Ak sa pigment nachádza v najspodnejších vrstvách, dúhovka môže mať modrú, sivú alebo zelenú farbu. Prítomnosť veľkého množstva pigmentu podmieňuje zas tmavohnedú farbu. Dúhovky jedného človeka môžu byť vo výnimočných prípadoch aj rozdielne sfarbené.