Dilatácia

Ľudovo "rozkvapkanie oka" je proces, pri ktorom oftalmológ kvapalinou rozšíri zreničky, aby dokázal lepšie skontrolovať sietnicu oka. Nepríjemným sprievodným javom býva zhoršené a rozmazané videnie a zvýšená citlivosť očí na svetlo, ktorá môže trvaž až niekoľko hodín. Preto si pri absolvovaní dilatácie nezabudnite slnečné okuliare a v ten deň nešoférujte.