D
Dilatácia
Ľudovo "rozkvapkanie oka" je proces, pri ktorom oftalmológ kvapalinou rozšíri zreničky, aby dokázal lepšie skontrolovať sietnicu oka. Nepríjemným sprievodným javom býva zhoršené a rozmazané videnie a zvýšená citlivosť očí na svetlo, ktorá môže trvaž až niekoľko hodín. Preto si pri absolvovaní dilatácie nezabudnite slnečné okuliare a v ten deň nešoférujte.

Dúhovka (iris)
To, akej farby má človek oči podmieňuje dúhovka. Ide o pigmentovú platničku, v strede ktorej sa nachádza zrenička. Farba dúhovky závisí od množstva a hĺbky uloženia pigmentu. Ak pigment chýba (napr. pri albinizme), farba sa nám javí ako ružová, pretože cez dúhovku presvitá červená farba cievovky. Ak sa pigment nachádza v najspodnejších vrstvách, dúhovka môže mať modrú, sivú alebo zelenú farbu. Prítomnosť veľkého množstva pigmentu podmieňuje zas tmavohnedú farbu. Dúhovky jedného človeka môžu byť vo výnimočných prípadoch aj rozdielne sfarbené.

Dioptria
Dioptria je jednotka optickej mohutnosti, v podstate merná jednotka ako napr. gram alebo meter. Ide o prevrátenú hodnotu ohniskovej vzdialenosti v oku. Meria sa ňou sila refrakcie okuliarovej šošovky.