Amblyopia (tupozrakosť)

Amblyopia je porucha zraku, známa aj ako choroba lenivého oka, ktorá postihuje predovšetkým deti. Spôsobujú ju anomálie pri vývoji nervovej dráhy medzi okom a mozgom, čo má za dôsledok, že oko sa “nenaučí” správne vidieť.